Benet Kaci

Benet Kaci

Benet Kaci

Ky emision 60 minutësh me muzikë klasike në RTK radio ka synim të përçoj te audienca njohuri nga praktikat dhe traditat e ndryshme muzikore, përfshirë praktikat klasike perëndimore, popullore europiane dhe ...

Opciones ...