Audio not available. Try it later.
Preparing audio download

Preparing audio to download.

Sponsored listening. Audio will begin within seconds...

Escucha sin esperas

Hazte Premium

X

Misterios Cotidianos T1x17 - El Gnomo y otros misterios description

misterio comedia risa entretenimiento Humor


This audio is liked by: 48 users

Comments

Imágen de usuario
Anónimo

lonk0n klol 0kon0ln k n nokk oo looo0 o koko 0ook0opkoonlo lo ok k0kloon o lok ooo oko o0lo ko ol oo0 no oooo 0 o oo ooo loolnollnlnnoko looo0 lolo lo0kololkoo op olok0o0ko no ko kolonoonolmooo k o ooook ookokloo olpo opolo 0llollolpo ok ok0kk0kooo lokoko ooo ooo ko kkkok opkl olo ko o0loo poll0l lolllo lop loo0o okon no0oolok on olloon olopoool poll loo o oo oooooko oo0okoookoo opopk o noooo oloooo ooookklooo olooolooo0okol0 lnoolooloo lono olollkoo 0o o0l oollookno 0klolo 0oolo oloo0ool0ooollkok lokkoolo ook opolllo l oo o nk opno n on okoko l o0lkp o looo oooo n oloo okn oo oolooklooko oo0kkokoo lo koo o o ko0kl000 n n0ollo lo lllokoloo oko0lol0oo olook o 0kkoooolook looooo ooko o o lolllkloolon lllo lo o okloook0 oko kko oooko okk k 0kklplkooonokoopkooooko opklooo ook ool koon kkkko 0k0kn0lo oolok k0kk0kl klopo olpoklnokkookoko klkloolokoooloooklollollokooloooloo0l 000 lllo0loo0k 0lkkol lllkooln olpl0o0lklplon looolooll0oklolololookooko okooooolloook0koookk0koooooookoloo oklo0oko ol oplo oookolokoklko nolol ookkokkoooooolo 0oo olopkooloooooolooooooook looollloolooooo olop opooo lopooookloo ky0

Imágen de usuario
Narraciones de un BURRO by Wal

Interesante programa y muy divertido. Saludos desde Los Angeles, CA. Los encontré gracias a Jesús Lopez Mingo de La Cueva de Los Duendes.

Imágen de usuario
fjavix

Me quito el sombrero con el misterio del Gnomo, todavía estoy llorando. La edición del podcast mola mucho con la música de fondo, todo un acierto. Espero más de la T2 😆

Imágen de usuario